Αναζητήστε :
 

Όροι Χρήσης

Γενικά

H ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.unimarket.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία : «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και με διακριτικό τίτλο «33 Communication», με ΑΦΜ 998202927 ΔΟΥ Χαλανδρίου που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Κηφισίας 282) και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής καλείται 33 Communication). Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης καθορίζουν τους νομικά δεσμευτικούς όρους της χρησιμοποίησης από σας των προσφερόμενων από μας υπηρεσιών. Εάν δεν δέχεστε τους παρόντες όρους, σας ζητούμε να εγκαταλείψετε τον ιστότοπο και να σταματήσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, δέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας και από τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα «Unimarket» (πατήστε εδώ).

Έννοιες

Για να μπορείτε ευχερέστερα να κατανοήσετε τους όρους χρήσης και τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα «Unimarket» :

– ως «33 Communication » νοείται η εταιρεία ιδιοκτήτης της διαδικτυακής ιστοσελίδας www.unimarket.gr

– ως «χρήστες» είστε εσείς, με την ιδιότητά σας ως μέλη των Συλλόγων :(α) ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ALPHA ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (β) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (γ) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων ιδίως του Τραπεζικού κλάδου μετά την έγγραφη συγκατάθεση των ως άνω Συλλόγων.

– ως «τρίτοι πάροχοι» νοούνται κάθε τρίτος συνεργάτης της 33 Communication ο οποίος χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα προκειμένου να προωθήσει και να πωλήσει τα αγαθά/υπηρεσίες του σε ειδικές προσφορές στους χρήστες της ιστοσελίδας αυτής.

– ως «προσφορές» νοούνται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί επί των αγαθών/υπηρεσιών των τρίτων παρόχων στην ιστοσελίδα.

Αντικείμενο

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την 33 Communication στην ιστοσελίδα της έχουν ως αντικείμενο και μοναδικό σκοπό :
– την παροχή πληροφοριών και την ενημέρωση των χρηστών που το επιθυμούν σχετικά με ειδικές προσφορές σε υπηρεσίες ή ψυχαγωγικά αγαθά (εισιτήρια θεαμάτων κλπ), σε καταναλωτικά αγαθά (ενδεικτικά tablets, κινητα κλπ), και σε αγορά πακέτων ταξιδιών που αποκλειστικά παρέχει στην παρούσα ιστοσελίδα η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε)» και τον διακριτικό τίτλο «ΖΟΡΠΙΔΗΣ travel services» με έδρα την Αθήνα (Μητροπόλεως 5) και ΑΦΜ 800552183 ΔΟΥ Δ’ Αθηνών.

– την απόκτηση δυνατότητας παραγγελίας των ως άνω αγαθών και δυνατότητας χρήσης των ως άνω υπηρεσιών με τη διαμεσολάβηση στο όνομά της 33 Communication για λογαριασμό των τρίτων παρόχων.

– τον έλεγχο και τη διαχείριση της διαδικασίας παραλαβής/αποστολής από τα καταστήματά των τρίτων παρόχων και παράδοσης των παραγγελθέντων αγαθών/παρασχεθεισών υπηρεσιών στην δηλωθείσα από τους χρήστες διεύθυνση παράδοσης.

Η 33 Communication θέτει στη διάθεσή σας το πρόγραμμα «Unimarket» στο οποίο μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές αγαθών με συγκεκριμένους προνομιακούς όρους. Για μία αναλυτική παράθεση της διαδικασίας συμμετοχής των χρηστών στο πρόγραμμα «Unimarket», πατήστε εδώ.

Πρόσβαση χρήσης ιστοσελίδας

H ιστοσελίδα μας λειτουργεί ως ένας προνομιακός αποκλειστικά και μόνο για τα μέλη των ως άνω Συλλόγων διαδικτυακός τόπος προώθησης αγαθών/υπηρεσιών. Από τη στιγμή που κατόπιν αιτήσεώς σας, λαμβάνετε στο προσωπικό σας email που δηλώσατε στο οικείο σας Σύλλογο έναν αρχικό κωδικό πρόσβασης (password), σας ζητείτε να αλλάξετε αυτό και να το αντικαταστήσετε με ένα δικό σας αυστηρά προσωπικό.

Είστε μόνοι υπεύθυνοι για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού σας πρόσβασης. Αποδέχεστε να μην χρησιμοποιήσετε ποτέ το λογαριασμό, το όνομα του χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης άλλου μέλους και να μην αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανέναν τρίτο. Είστε υπεύθυνοι για κάθε ενέργεια η οποία γίνεται με τη συνδρομή του Ονόματός σας χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password). Κατά συνέπεια, μην επικοινωνείτε ποτέ τον κωδικό πρόσβασης και το Όνομα χρήστη σε τρίτους. Χάνοντας τον έλεγχο του κωδικού πρόσβασής σας, κινδυνεύετε επίσης να χάσετε τον έλεγχο στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες που επικοινωνείτε στην ιστοσελίδα.

H 33 Communication δεν θα σας ζητήσει ποτέ να της παρέχετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν λάβετε ποτέ τέτοιο e-mail και σας ζητηθεί να επικαιροποίησετε (update) αυτές τις πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@unimarket.gr πριν απαντήσετε. Εάν ο κωδικός πρόσβασής σας έχει διαρρεύσει σε τρίτους, οφείλετε άμεσα να τον τροποποιήσετε ακολουθώντας τη διαδικασία.

Η συλλογή, η χρήση και η διάδοση των πληροφοριών που εσείς παρέχετε

Η 33 Communication σάς ενημερώνει ότι οι συλλεγόμενες πληροφορίες γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας με πρωταρχικό σκοπό την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, για την ικανοποίηση των δικών σας αναγκών ή την επικοινωνία μαζί σας για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη χρήση της ιστοσελίδας.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι δικαιοπρακτικά ικανά να καταρτίζουν συμβάσεις σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε ανηλίκους κάτω των δεκαοκτώ ετών οι οποίοι δεν δικαιούνται και δεν πρέπει να παρέχουν προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν.

Συγκεκριμένα οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι οι ακόλουθες :
Α) στο στάδιο εγγραφής χρήστη στην ιστοσελίδα μας
– Το όνομα χρήστη (user name)
– O κωδικός πρόσβασης (password)
– Η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)
– Η IP address για τεχνικούς λόγους καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων του Forum (server, data base, δικτύου κα) ενώ παράλληλα αξιοποιείται για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Β) Στο στάδιο πραγματοποίησης μίας παραγγελίας :
– στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου)

Σημειώνεται ειδικά ότι η 33 Communication δεν συλλέγει τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας σας αλλά κάθε φορά που θέλετε να συμμετέχετε στην ολοκλήρωση κάποιας παραγγελίας, μεταφέρεστε αυτομάτως στην οικεία ιστοσελίδα του παρόχου Επεξεργασίας Δεδομένων με τον οποίο η 33 Communication έχει συμβληθεί για τον σκοπό αυτό, δηλαδή την Τράπεζα Πειραιώς και εκεί εισάγετε τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

Γ) Είναι πιθανό για την πιο στοχευμένη ικανοποίηση των αναγκών σας να ζητηθεί η παροχή από σας ορισμένων πληροφοριών, όπως ηλικία, φύλο, χρήση προϊόντων καθώς και πληροφορίες για τις μάρκες και τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε. Αν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε να μη μας παρέχετε τέτοια δεδομένα.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση της επαναλαμβανόμενης πρόσβασης σε αυτή. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας ώστε να αποτρέπει τη λήψη νέων cookies ή να ερωτάσθε κάθε φορά αν επιθυμείτε τη λήψη ενός cookie στον σκληρό σας δίσκο.

Η 33 Communication δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των χρηστών σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, σεβόμενοι τους νόμους, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα. Με την αποδοχή των όρων χρήσης, μας επιτρέπετε να επικοινωνούμε κάθε πληροφορία που σας αφορά στους εκ του νόμου ορισμένους υπευθύνους ή στη δημόσια διοίκηση εάν το αξιολογούμε ως αναγκαίο ή εύλογο στα πλαίσια ληφθείσας αίτησης για απάτη, για προσβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, πειρατείας, για κάθε άλλη δικαστική ή νόμιμη χρήση ή στα πλαίσια κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας.

Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων

Σύμφωνα με τον νόμο, διαθέτετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή και διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στο αρχείο μας. Συγκεκριμένα, έχετε δικαίωμα, οποτεδήποτε το θελήσετε, να ζητείτε και να λαμβάνετε από την 33 Communication, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, πληροφορίες για τα δεδομένα που σας αφορούν.

Μπορείτε γι’ αυτό το λόγο να μας στέλνετε μία επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση info@unimarket.gr και εμείς θα έχουμε την υποχρέωση εντός 15 ημερολογιακών ημερών απο τη λήψη του αιτήματός σας να σας απαντούμε.
Κατόπιν αιτήσεώς σας, θα κλείνουμε και θα διαγράφουμε τον λογαριασμό σας και τα στοιχεία σας δε θα είναι πουθενά προσβάσιμα.

Μπορείτε να απευθύνετε το αίτημά σας περί διαγραφής του λογαριασμού σας στις υπηρεσίες μας εδώ. Θα διατηρούμε στα συστήματά μας τα προσωπικά σας στοιχεία με μοναδικό σκοπό την επίλυση οποιασδήποτε νομικής διαφοράς στα πλαίσια των παρόντων όρων χρήσης ή την αποφυγή κάθε κινδύνου απάτης, για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Ασφάλεια

Για να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, η 33 Communication επέλεξε πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.

Συγκεκριμένα, λάβαμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων. Ωστόσο να είστε προσεκτικοί και να λάβετε υπόψη σας ότι απόλυτη ασφάλεια δεν υπάρχει στον Διαδίκτυο. Αν έχετε κάποια απορία σχετικά με την ασφάλεια που παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας, μπορείτε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα εδώ.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο που προβάλλεται στην παρούσα ιστοσελίδα όπως ενδεικτικά τα κείμενα, τα σήματα, τα σχέδια, οι εικόνες, τα ηχητικά αποσπάσματα είναι ιδιοκτησία της 33 Communication, των συνεργατών, των προμηθευτών της ή των παρόχων σχετικών αδειών. Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα η 33 Communication σας παρέχει μία μη αποκλειστική, περιορισμένη και αμετάκλητη άδεια χρήσης της ιστοσελίδας μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση ή να αναπαράγετε με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο της παρούσης ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή έγγραφη προηγούμενη συναίνεση της 33 Communication ή του αδειούχου του περιεχομένου. Η πολιτική της παρούσης ιστοσελίδας είναι να αποκλείει αμέσως όποιο μέλος παραβιάζει τα διανοητικά και πνευματικά δικαιώματα τρίτων προσώπων (πνευματική ιδιοκτησία, σήμα, domain name, know-how κλπ) από τη στιγμή που η 33 Communication λαμβάνει γνώση αυτής της παραβίασης από τον κάτοχο των δικαιωμάτων ή από το νομικό αντιπρόσωπο του κατόχου των δικαιωμάτων αυτών.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εάν σκέφτεστε ότι το έργο σας έχει αντιγραφθεί και έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο κατά τρόπο που αποτελεί παραβίαση των διανοητικών δικαιωμάτων, παρακαλείστε να κοινοποιήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες στον υπεύθυνό μας: (Ι) μια περιγραφή του έργου επί του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα διανοητικά δικαιώματα έχουν προσβληθεί, (ΙΙ) μια περιγραφή της θέσης όπου το ως άνω έργο βρίσκεται στον ιστότοπο, (ΙΙΙ) τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας και τη διεύθυνσή σας E-mail; (IV) μια γραπτή υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνετε ότι θεωρείτε καλόπιστα ότι η χρήση είναι μη επιτρεπόμενη από τον δικαιούχο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, (V) μια υπεύθυνη δήλωση ότι στα στοιχεία ως άνω είναι αληθή και ακριβή και ότι είστε ο δικαιούχος των δικαιωμάτων επί του έργου ή ότι μπορείτε να ενεργήσετε εξ ονόματος του δικαιούχου των δικαιωμάτων επί του έργου. Μπορείτε να διαβιβάσετε τις διαμαρτυρίες σας σχετικά με τις παραβιάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων στον υπεύθυνο εδώ.

Συσχετιζόμενες ιστοσελίδες

Οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της 33 Communication και η 33 Communication δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Τροποποίηση όρων χρήσης

Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας σε συνδυασμό με τα σχόλια σας και την εξέλιξη των κανόνων που εφαρμόζουμε για τη συλλογή και διάδοση των πληροφοριών. Κάθε τροποποίηση των όρων χρήσης θα τίθενται σε ισχύ 30 ημέρες από την ανάρτησή τους στον ιστότοπο μας. Σε περίπτωση που δεν εκδηλώσετε κάποια αντίρρηση με γραπτή σας ειδοποίηση για την τροποποίηση των όρων χρήσης μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 30 ημερών, τότε θεωρούμε ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις.

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται με βάση το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση κάθε είδους διαφοράς είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Σε ο,τι αφορά στις διακστικές διαφορές οι οποίες μπορεί να υπάρξουν ανάμεσα σε τρίτους και σε σας, είστε μόνοι υπεύθυνοι, η 33 Communication διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει παρέμβαση εάν η ίδια το κρίνει απαραίτητο για την προάσπιση των δικών της δικαιωμάτων και εν γένει συμφερόντων.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, σχόλιο ή ένσταση σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@unimarket.gr. Θα κάνουμε καθετί, στο μέτρο του δυνατού, για να απαντήσουμε στο κάλεσμά σας ή να λύσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημά σας.